Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.03.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 5

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Vígľaš

26.02.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 5

Neuvedené

RC § T Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

23.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

23022021

410,00 EUR Štyristodesať

Mesto Detva

Obec Vígľaš

18.02.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 4

Neuvedené

RC a T Detva, s.r.o., Záhradná 857, 962 12 Detva

Obec Vígľaš

12.02.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 3

Neuvedené

RC § T Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

04.02.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

Neuvedené

RC § T Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

29.01.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

RC § T Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

26.01.2021

Poistná zmluva

5190053541

20,00 EUR Dvadsať

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

25.01.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 12 + Cenník 2021

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

21.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

21012021

Neuvedené

RC § T Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

12.01.2021

Zmluva o dielo

210103

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

11.01.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Vígľaš

23.12.2020

Zmluva o dielo

2020122201

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

DTnet Detva s.r.o.

Obec Vígľaš

02.12.2020

Zmluva o dielo

2020CV001

259 000,00 EUR Dvestopäťdesiatdeväťtisíc

GEOSTAV DETVA s.r.o., 96212 Detva

Obec Vígľaš

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

30112020

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Vígľaš

23.11.2020

Rámcová kúpna zmluva

23112020

Neuvedené

ASTERA s.r.o.

Obec Vígľaš

19.11.2020

Dohoda

20/33/010/71

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Obec Vígľaš

19.11.2020

Dohoda

20/33/010/63

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Obec Vígľaš

19.11.2020

Dohoda

20/33/012/60

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Obec Vígľaš

06.11.2020

Zmluva o auditorskej činnosti

06112020

1 100,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela

Obec Vígľaš

20.10.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

20102020

Neuvedené

Stredoslovenská energetika

Obec Vígľaš

15.10.2020

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 3

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Vígľaš

02.10.2020

Výpoveď zmluvy

Výpoveď zmluvy v plnom rozsahu.

Neuvedené

Energie2, a.s.,Lazaretská 3,810 08,Bratislava

Obec Vígľaš

02.10.2020

Rekonštrukcia a vysprávky vybraných MK v obci.

01/2020-07/09

49 958,83 EUR Štyridsaťdeväťtisícdeväťstopäťdesiatosem 83/100

NEDELKA s.r.o.

Obec Vígľaš

01.10.2020

Kúpna zmluva

01102020

Neuvedené

Limas s.r.o.

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: