Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

149 515

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vígľaš

24.04.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 4

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel

Obec Vígľaš

24.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2019

137,60 EUR Jedenstotridsaťsedem 60/100

Obec Očová

Obec Vígľaš

11.04.2019

Kúpna zmluva

08042019

28 024,00 EUR Dvadsaťosemtisícdvadsaťštyri

COOP Jednota Krupina

Obec Vígľaš

10.04.2019

Kúpna zmluva

10042019

2 269,54 EUR Dvetisícdvestošesťdesiatdeväť

Predávajúci: Vladimír Kotry, Július Giert, Martin Giert, Jozef Giert, PhDr. Mária Sochorová, Ing. Ivan Kotry, Elena Ivaničová, MUDr. Melánia Hargašová

Obec Vígľaš

09.04.2019

Zmluva o pripojení

20190408/9239

67,00 EUR Šesťdesiatsedem

DTnet 04, s.r.o., M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva

Obec Vígľaš

08.04.2019

Zmluva o dielo

08042019

78 338,59 EUR Sedemdesiatosemtisíctristotridsaťosem

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

08.04.2019

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

08042019

3 522,14 EUR Tritisícpäťstodvadsaťdva 14/100

Mária Kamenská

Obec Vígľaš

05.04.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č.2

484 956,49 EUR Štyristoosemdesiatštyritisícdeväťstopäťdesiatšesť

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

02.04.2019

Dohoda o určení výšky náhrady

2444/2/2019/LSR

1 150,16 EUR Jedentisícstopäťdesiat

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Obec Vígľaš

01.04.2019

Zmluva o dielo

190305

800,00 EUR Osemsto

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

01.04.2019

Mandátna zmluva

01042019

5 400,00 EUR Päťtisícštyristo

Mária Tučeková

Obec Vígľaš

01.04.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č.1

Neuvedené

P.I.C.Slovakia s.r.o.

Obec Vígľaš

01.04.2019

Zmluva o dielo

2019040102

7 650,00 EUR Sedemtisícšesťstopäťdesiat

Profilaxis found, OZ

Obec Vígľaš

29.03.2019

Zmluva o spolupráci

2019032901

4 500,00 EUR Štyritisícpäťsto

Rozvoj regiónov združenie právnických osôb

Obec Vígľaš

20.03.2019

Zmluva o dotácii CVČ

20032019

328,00 EUR Tristodvadsaťosem

Mesto Detva

Obec Vígľaš

27.02.2019

Zmluva o združenej dodávke EE

1211902001

Neuvedené

Slovenská energetika a.s.

Obec Vígľaš

18.02.2019

Zmluva o dielo

190202

450,00 EUR

EU PROFI, s.r.o.

Obec Vígľaš

13.02.2019

Zmluva o dielo

06/2018

116 474,44 EUR Jedenstošestnásťtisícštyristosedemdesiatštyri

ASTA - STAV, s.r.o., Zvolenská 603, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.01.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190045317

26,00 EUR Dvadsaťšesť

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

28.01.2019

Poistná zmluva

4419012355

2 314,87 EUR Dvetisíctristoštrnásť 87/100

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

24.01.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 10

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

21.01.2019

Aktualizácia zmluvy o vývoze odpadu

Dodatok

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

10.01.2019

Zmluva o pripojení odberného miesta

1111812001

277,24 EUR

Slovenská energetika a.s.

Obec Vígľaš

27.12.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

9/2018

Neuvedené

Obec Očová

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: