Obsah


Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

   Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR:https://www.minv.sk/?volby-ep

Informácia pre voliča

OZNAM na preberanie delegačných listín