Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru zameniť obecný pozemok

Vyvesené: 28. 9. 2017

Dátum zvesenia: 14. 10. 2017

Zodpovedá: Monika Zošiaková

Späť