Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prenechania majetku - pozemku obce do nájmu

Vyvesené: 28. 9. 2017

Dátum zvesenia: 14. 10. 2017

Zodpovedá: Monika Zošiaková

Späť