Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 376/2017

redukčná a a vodomerná šachta

verejná vyhláška - úsek opotrubia od cestnej odbočky na Stožku po železničnú trať do PPS - rekonštrukcia , VDJ Vígľaš 2x 400 m3 - rekonštrukcia

Vyvesené: 7. 8. 2017

Dátum zvesenia: 8. 9. 2017

Späť