Obsah

Aktuality

12.12.2018

Prerušená dodávka vody 13.12.2018 len v časti za školou

STVAK Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť

Detail Aktuality

11.12.2018

Anna Bieliková

pohreb bude 12.12.2018 o 14:30 hod. v dome smútku vo Vígľaši

Detail Smútočné oznamy

10.12.2018

Jozef Suja

pohreb bude 11.12.2018 o 13:00 hod. v dome smútku vo Vígľaši

Detail Smútočné oznamy