Obsah

Aktuality

17.10.2018

MUDr. Holčíková dovolenka

Vážení občania,

Detail Aktuality

15.10.2018

Margita Jarábeková

pohreb bude 17.10.2018 o 14:30 v dome smútku vo Vígľaši

Detail Smútočné oznamy

15.10.2018

Mária Dorotovičová

pohreb bude 16.10.2018 o 14:00 hod v dome smútku vo Vígľaši

Detail Smútočné oznamy

Oznamy

15.10.2018 - 31.10.2018

Stožok Pod Chvojnom – zah. TS, rozš. NNK a rek. NNS

Detail Úradná tabuľa

10.10.2018 - 31.10.2018

Územný plán obce Stožok

Detail Úradná tabuľa

08.10.2018 - 26.10.2018

Obchodná verejná súťaž

Detail Úradná tabuľa