Obsah

Organizácie

Združenie - Zámocké ochotnícke divadlo

Členovia ZOD

Abecedný zoznam:
 • Budincová Dagmar
 • Kulichová  Katarína
 • Farbiaková Katarína
 • Farbiaková Ľudmila
 • Kováčik Peter
 • Lačná Mária
 • Luksaj Marián
 • Martinka Jaroslav
 • Matúšov Ján
 • Ostrihoň Peter
 • Šouc Ján
 • Vajová Mária
 • Záchenská Ľubica
 • Záchenská Petronela
 • Záchenský Róbert

Orgány združenia:

Rada ZOD:      

 • Budincová Dagmar, PaedDr. 
  - administrativa, zabezpečenie organizačnej stránky
 • Matúšov Ján 
  - zabezpečenie technickej stránky
 • Záchenská Ľubica, Ing. 
  - hospodárka, zabezpečenie organizačnej stránky


Kontrolná komisia:

 • Kováčik Peter
 • Vajová Mária
 • Martinka Jaroslav, Ing.


Valné zhromaždenie: všetci členovia združenia

Prílohy: