Obsah

Organizácie

Pozemkové spoločenstvo Vígľaš

Adresa:  Pozemkové spoločenstvo Vígľaš
                Zvolenská 1
                96202 Vígľaš

Č. registra Pozemkových spoločenstiev: PL2014/00365/PSP-26-DT

IČO: 42 313 929

DIČ: 2024067705

Pozemkové spoločenstvo Vígľaš, spoločenstvo bez právnej subjektivity

Výbor spoločenstva:

Ing. Peter Jaloviar, predseda výboru PS Vígľaš
Dušan Koštialik, člen výboru
Milan Michna, člen výboru
JUDr. Alexander Mojš, člen výboru
Ing. Róbert Záchenský , člen výboru

Dozorná rada spoločenstva:

Peter Jablonka, predseda dozornej rady
Ing. Anna Národová, členka dozornej rady
Peter Výboh, člen dozornej rady

Vážení podielnici pozemkového spoločenstva Vígľaš. Výbor PS Vígľaš Vás pozýva
na zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 8. marca 2020 (nedeľa) od 13:30 hod.v kinosále Kultúrneho domu vo Vígľaši.
 

Prezentácia podielnikov sa začína od 12:30.
Podrobnosti o programe a text plnomocenstva pre zastupovanie sú v priloženej pozvánke.


S pozdravom
Výbor PS Vígľaš

Prílohy:

Pozvánka 8.3.2020 + Plnomocenstvo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení podielnici pozemkového spoločenstva Vígľaš. Výbor PS Vígľaš Vás pozýva
na zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 17. marca 2019 (nedeľa) od 13:30 hod.v kinosále Kultúrneho domu vo Vígľaši.
 

Prezentácia podielnikov sa začína od 12:30.
Podrobnosti o programe a text plnomocenstva pre zastupovanie sú v priloženej pozvánke.


S pozdravom
Výbor PS Vígľaš

Prílohy:

Pozvánka 17.3.2019 + Plnomocenstvo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Vážení podielnici pozemkového spoločenstva Vígľaš. Výbor PS Vígľaš Vás pozýva
na zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 11. marca 2018 (nedeľa) od 13:30 hod.v kinosále Kultúrneho domu vo Vígľaši.
 

Prezentácia podielnikov sa začína od 12:15.
Podrobnosti o programe a text plnomocenstva pre zastupovanie sú v priloženej pozvánke.


S pozdravom
Výbor PS Vígľaš

Prílohy:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Vážení podielnici pozemkového spoločenstva Vígľaš. Výbor PS Vígľaš Vás pozýva
na zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať

dňa 12. marca 2017 od 13:30 hod. v kinosále kultúrneho domu vo Vígľaši.
 

Prezentácia podielnikov sa začína od 12:15.
Podrobnosti o programe a text plnomocenstva pre zastupovanie sú v priloženej pozvánke.


S pozdravom
Výbor PS Vígľaš

Prílohy: