Obsah

Demografia obyvateľstva

Demografia Vígľaša k 31.12.2016

Počet obyvateľov k 31.12.2016 :     1616

Odhlásených z trvalého pobytu:        41
Zomretí občania:                                      17
Prihlásení k pobytu:                                26
Narodených detí:                                     13

Vekové zloženie obyvateľstva:
do 1 doka:                    29
od 1 do 15 rokov:      226
nad 15 rokov :          1392

Demografia Vígľaša k 31.12.2015

Počet obyvateľov k 31.12.2015 :     1641

Odhlásených z trvalého pobytu:        24
Zomretí občania:                                 19
Prihlásení k pobytu:                            19
Narodených detí:                                   9

priemerný vek 41,61 roka

Demografia Vígľaša k 20.10.2015

Počet obyvateľov k 20.10.2015 :   1647
Odhlásených z trvalého pobytu:        15
Zomretí občania:                                 14
Prihlásení k pobytu:                            19
Narodených detí:                                   8

Vekové zloženie obyvateľstva:
do 1 doka:                    29
od 1 do 15 rokov:      226
nad 15 rokov :          1392

Demografia Vígľaša k 24.7.2014

Počet obyvateľov k 24.7.2014 : 1646

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 6.4.2011


Deti do 15 rokov: 240 z toho
Dievčatá 128
Chlapci 112

Mládež od 15 do 18 rokov: 56 z toho
Dievčatá 26
Chlapci 30

Dospelý: 1376 z toho
Ženy: 724
Muži: 652

Demografia Vígľaša k 6.4.2011

Počet obyvateľov k 6.4.2011 : 1672
Odhlásených z trvalého pobytu: 2
Zomretí občania: 6
Prihlásení k pobytu: 14
Narodených detí: 5

Demografia Vígľaša k 31.12.2010

Počet obyvateľov k 31.12.2010: 1666
Odhlásených z trvalého pobytu: 36
Zomretí občania: 23
Prihlásení k pobytu: 56
Narodených detí: 17