Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Vígľaš

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaKontaktné spojenie
Budincová Dagmar, PaedDr.

Mobil: +421 907 840 433

Farbiaková Ľudmila, Mgr.
Jombík Ján

Mobil: +421 902 381 814

Kamenská Mariana

Telefón: +421453700310

E-mail: mariana.kamenska@viglas.net

Krajčovič Peter, Ing.
Krnáč Ľudovít

Mobil: +421 905 659 572

Kulichová Katarína, PhDr.Mgr.
Lupták Marián

Mobil: +421 911 855 903

Matúšov Ján

Mobil: +421 907 506 352

Matušov Ján

Mobil: +421 907 506 352

Stránka