Obsah

Vladimíra Melechová


Úloha v org. štruktúre

Sobášiaci - Sobášiaca - poslankyňa obecného zastupiteľstva

Komisia verejného poriadku a sociálnych vecí - Členka

Komisia školstva, kultúry a športu - Členka

Obecné zastupiteľstvo - Poslankyňa OcZ