Obsah

Viera Ostrihoňová

Telefón: +421455394243
E-mail: viera.ostrihonova@viglas.net
vCard

Úloha v org. štruktúre

Obec Vígľaš - Matrika, mzdy
Zvolenská 1, Vígľaš

Sobášiaci - Matrikárka

Aktív pre občianske záležitosti - Člen