Obsah

Mariana Kamenská

Telefón: +421453700310
E-mail: mariana.kamenska@viglas.net
vCard

Úloha v org. štruktúre

Obec Vígľaš - Účtovníctvo obce
Zvolenská 1, Vígľaš

Komisia finančná a správy obecného majetku - Členka - ekonómka a účtovníčka obce