Obsah

Obec Vígľaš

IČO:
00320382
DIČ:
2021318761
Kód obce:
518921

Hlavná adresa

Zvolenská 1
96202 Vígľaš

Kontaktné spojenie

Telefón: +421455394243

Bankové spojenie

Bežný účet: 02922412/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 0292 2412

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Záchenský Róbert, Ing.Starosta+421 455394243
+421 905 647 501
Ostrihoňová VieraMatrika, mzdy+421455394243
Kamenská MarianaÚčtovníctvo obce+421453700310
Zošiaková MonikaEvidencia obyvateľstva, dane a poplatky+421455394243
+421 903 514 589
Štollmannová Oľga, Ing.Hlavný kontrolór+421 944 451 260
Šimková Anna, Ing.Zástupca starostu+421 915 999 265
Oravec Peter, Ing.Spoločný stavebný úrad - referent+421455394300