Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania  na sobotu 16. marca 2019  od 7:00 do 22:00 hod.
povinne-zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-1632019/

- adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  v obci Vígľaš sú zriadené dve okrskové volebné komisie

- adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby prezidenta SR 

Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš

emailová adresa:    sekretariat@viglas.net 

Povinné údaje pre vystavenie hlasovacieho preukazu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie hlasovacieho preukazu a informáciu na ktoré kolo volieb chete hlasovací preukaz

OZNÁMENIE na preberanie oznámení o delegovaní člena do OkVK

 Kandidáti na prezidenta SR   http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

MUDr. Krinovičová - presťahovaná od 20.2.2019

Vážení občania, celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Výmena a výkup starého papiera 8.2.2019

Vážení občania, celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Registrácia chovu ošipanych povinnosť od 1.1.2019

oznam pre chovateľov celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Voľby prezidenta Slovenskej republiky


ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Množstvový zber pre podnikateľské subjekty

Oznam pre podnikateľské subjekty pôsobiace v obci Vígľaš celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Oznamovacia povinnosť do 31.1.2019

Vážení občania, prosíme Vás o oznámenie nasledovných zmien do 31.1.2019, ktoré sú podkladom pre výpočet dane a poplatku za vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých v Detve od 1.1.2019

Vážení občania, celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Harmonogram vývozu január, február 2019

Vážení občania, oznamujeme Vám termíny vývozov odpadov v mesiacoch január a február 2019 v našej obci Vígľaš. Ďalšie termíny vývozov Vám oznámime bezodkladne ako ich budeme mať k dispozícii. celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Pracovná ponuka - kuchárka v ZŠ Zvolenská Slatina

Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Odchody a príchody vlakov od 9.12.2018 do 14.12.2019

Železnice SR - odchody a príchody vlakov od 9.12.20018 do 14.12.2019


celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Usmernenie - registrácia chovov ošípaných

Vážení občania, v prílohe Vám zverejňujeme usmernenie o registrácii chovov ošípaných. celý text

ostatné | 23. 11. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Stratil sa labrador

Vážení občania, prosíme Vás o pomoc pri hľadaní labradorky Jessie celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Výsledky komunálnych volieb 10.11.2018

Vážení občania, celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Výluka ŽSR 12.11.2018

Vážení občania, celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

komunálne voľby 10.11.2018

Vážení občania celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Materská škola Vígľaš- Informácia

Vážení občania, rodičia, celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Zaregistrovaní kandidáti pre voľby do orgánov samosprávy obcí

pre voľby konané dňa 10.11.2018 celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Zmena telefónneho čísla MUDr. Holčíková

Vážení občania, celý text

ostatné | 30. 7. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Deň zeme = jarné upratovanie 2.5.2018 -9.5.2018

Vážení spoluobčania, v termíne od 02.05.2018 do 09.05.2018 budú v našej obci Vígľaš pristavené veľkoobjemové kontajnery.

celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

oznam dane

oznamujeme občanom – daňovníkom, celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Harmonogram vývozu I.Q.2018

I.Q.2018 celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

OCHRANA A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI OBČANOV V OBCI VÍGĽAŠ

kamerový systém celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Separovaný zber január 2018

Vážení občania celý text

ostatné | 4. 1. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Triedený zber

Pozor zmena! celý text

ostatné | 2. 1. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

zimná údržba miestnych komunikácii

Vážení občania celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Odchody a príchody vlakov od 10.12.2017 do 8.12.2018

Železnice SR - odchody a príchody vlakov od 10.12.2017 do 8.12.2018 celý text

ostatné | 28. 11. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Výsledky volieb

Výsledky volieb celý text

ostatné | 5. 11. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

rozpis trasy mlieka + zmena ceny od 02.10.2017

rozpis trasy mlieka od 23.1.2017 celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Notár so sídlom v Detve

Mgr. Peter Michalička, notár so sídlom v Detve oznamuje, že dňa 26. septembra 2017 otvorí Notársky úrad v Detve, na adrese ul. Obrancov mieru 15A, 1. poschodie vchod je z bočnej strany. celý text

ostatné | 25. 9. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Mini DCOM

prínosy projektu Mini DCOM celý text

ostatné | 22. 9. 2017 | Autor: Monika Zošiaková
prvá prechádzajúci
z 2
posledná