Obsah

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Materská škola, Zvolenská 130/6, 962 02  Vígľaš

povinne-zverejnovanie/uradna-tabula/vyberove-konanie-na-riaditela-ms-viglas-165.html?kshowback=

Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019

vyhlásenie volieb 2019
podrobnejšie na stránke obce: povinne-zverejnovanie/volby/volby-do-europskeho-parlamentu-2552019/

Vážení občania z technických príčin bude volebná miestnosť pre voľby do Európskeho parlamentu  konaných dňa 25.5.2019 pre okrsok č. 1 pripravená volebná miestnosť v zasadačke obecného úradu vo Vígľaši, Zvolenská 1, nakoľko v zasadačke Kultúrneho domu ordinuje MUDr. Krinovičová za pochopenie ďakujeme.
Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR: http://www.minv.sk/?volby-ep
HLASOVACIE  PREUKAZY
adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby do Európskeho parlamentu -  žiadosť podaná elektronicky, poštou do 6.5.2019
- osobne najneskôr 24.5.2019 do 15:30 hod.
Povinné údaje pre vystavenie hlasovacieho preukazu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie hlasovacieho preukazu 
poštou: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš
e-mail:    sekretariat@viglas.net