Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania  na sobotu 16. marca 2019  od 7:00 do 22:00 hod.
povinne-zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-1632019/

- adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  v obci Vígľaš sú zriadené dve okrskové volebné komisie

- adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby prezidenta SR 

Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš

emailová adresa:    sekretariat@viglas.net 

Povinné údaje pre vystavenie hlasovacieho preukazu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie hlasovacieho preukazu a informáciu na ktoré kolo volieb chete hlasovací preukaz

OZNÁMENIE na preberanie oznámení o delegovaní člena do OkVK

 Kandidáti na prezidenta SR   http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

Ľudovít Kamenský

Typ: ostatné
pohreb bude 5.1.2019 o 13:00 hod. v kostole vo Vígľaši

So zármutkom oznamujeme občanom, že dňa  3.1.2019  vo veku nedožitých 80 rokov umrel obyvateľ našej obce pán Ľudovít Kamenský naposledy bytom Vígľaš, Železničná 242. Smútočná rozlúčka bude dňa 5.1.201913:00 hod.  v kostole vo Vígľaši.

 

Česť jeho pamiatke.


Vytvorené: 3. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 1. 2019 10:44
Autor: Monika Zošiaková