Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania  na sobotu 16. marca 2019  od 7:00 do 22:00 hod.
povinne-zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-1632019/

- adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  v obci Vígľaš sú zriadené dve okrskové volebné komisie

- adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby prezidenta SR 

Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš

emailová adresa:    sekretariat@viglas.net 

Povinné údaje pre vystavenie hlasovacieho preukazu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie hlasovacieho preukazu a informáciu na ktoré kolo volieb chete hlasovací preukaz

OZNÁMENIE na preberanie oznámení o delegovaní člena do OkVK

 Kandidáti na prezidenta SR   http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

Ing. Jozef Michálik

Typ: ostatné
pohreb bude 25.1.2019 o 13:00 hod. v Dome smútku vo Vígľaši

So zármutkom oznamujeme občanom, že dňa  22.1.2019  vo veku 72 rokov umrel obyvateľ našej obce pán Ing. Jozef Michálik naposledy bytom Vígľaš, Zvolenská 465/90. Smútočná rozlúčka bude dňa 25.1.201913:00 hod. v Dome smútku vo Vígľaši

 

Česť jeho pamiatke.


Vytvorené: 23. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 1. 2019 13:20
Autor: Monika Zošiaková