Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 
sa budú konať na sobotu 29. februára 2020 v čase od 07.00 h do 22.00 h

 Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-nrsr
 Vyhlásenie volieb                                Informácie pre voliča
Oznamujeme Vám, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre obec Vígľaš je: sekretariat@viglas.net a poštová adresa je: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš
Zodpovedná osoba za organizačnú a technickú prípravu volieb  a ich vykonanie je zamestnankyňa obecného úradu Vígľaš ----Monika Zošiaková, 045/53 94 243

Bližšie informovanie: povinne-zverejnovanie/volby/volby-nr-sr-2922020/

... Lúčim sa s Vami, moji milí, ruky stisk už Vám nemôžem dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto mal ma rád ...

Nech odpočíva v pokoji

Správy

Ján Gombašan

pohreb bude 23.1.2020 o 14:00 hod v dome smútku vo Vígľaši celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor: Monika Zošiaková

Mária Blažková

pohreb bude 16.1.2020 o 14:00 hod v kostole vo Vígľaši celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Monika Zošiaková