Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 
sa budú konať na sobotu 29. februára 2020 v čase od 07.00 h do 22.00 h

 Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-nrsr
 Vyhlásenie volieb                                Informácie pre voliča
Oznamujeme Vám, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre obec Vígľaš je: sekretariat@viglas.net a poštová adresa je: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš
Zodpovedná osoba za organizačnú a technickú prípravu volieb  a ich vykonanie je zamestnankyňa obecného úradu Vígľaš ----Monika Zošiaková, 045/53 94 243

... Lúčim sa s Vami, moji milí, ruky stisk už Vám nemôžem dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto mal ma rád ...

Nech odpočíva v pokoji

Správy

Anna Ľuptáková

pohreb bude 14.11.2019 o 13:30 hod.v dome smútku v Detve celý text

ostatné | 12. 11. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Marta Kováčiková

pohreb bude 13.11.2019 o 14:00 hod. v dome smútku vo Vígľaši celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Peter Záchenský

pohreb bude 12.11.2019 o 14:00 hod v kostole vo Vígľaši celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Jozef Babic

pohreb bude 6.11.2019 o 14:00 hod. v dome smútku vo Vígľaši celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Miroslav Androvič

pohreb bude 2.11.2019 o 13:00 hod. v kostole vo Vígľaši celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Anna Šarišská

pohreb bude 22.10.2019 o 10:00 hod v domu smútku vo Vígľaši celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Ing. Ivan Černecký

pohreb bude 27.9.2019 o 14:00 hod v dome smútku vo Vígľaši celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Vladimír Gonda

pohreb bude 6.9.2019 o 13:00 hod. v dome smútku vo Zvolene na Zlatom Potoku celý text

ostatné | 4. 9. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Mária Tomeková

pohreb bude 22.8.2019 o 13:00 hod v dome smútku vo Vígľaši celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Mária Dulíková

pohreb bude 21.6.2019 v dome smútku na cintoríne Ružomberku celý text

ostatné | 20. 6. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Mária Holokáčová

pohreb bude 10.6.2019 o 13:00 hod v dome smútku v Detve celý text

ostatné | 7. 6. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Branislav Černecký

pohreb bude 27.3.2019 o 14:30 hod v dome smútku vo Vígľaši celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Janka Matejovičová

pohreb bude 18.3.2019 o 13:00 hod v dome smútku vo Vígľaši celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Milina Ždánska

pohreb bude 6.3.2019 o 14:00 hod. kostole vo Vígľaši celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Pavlína Klimová

pohreb bude 6.2.2019 o 14:30 hod v rímskokatolíckom kostole vo Zvolenskej Slatine. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Ing. Jozef Michálik

pohreb bude 25.1.2019 o 13:00 hod. v Dome smútku vo Vígľaši celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Miroslav Lačný

pohreb bude 16.1.2019 o 12:00 hod.v Dome smútku v Detve celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Ľudovít Kamenský

pohreb bude 5.1.2019 o 13:00 hod. v kostole vo Vígľaši celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Emília Krnáčová

pohreb 23.1.2018 o 1400 hod. v dome smútku v Detve celý text

ostatné | 22. 1. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Emília Kajanová

pohreb 23.1.2018 o 14:00 hod v kostole vo Vígľaši celý text

ostatné | 22. 1. 2018 | Autor: Monika Zošiaková