Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania  na sobotu 16. marca 2019  od 7:00 do 22:00 hod.
povinne-zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-1632019/

- adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  v obci Vígľaš sú zriadené dve okrskové volebné komisie

- adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby prezidenta SR 

Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš

emailová adresa:    sekretariat@viglas.net 

Povinné údaje pre vystavenie hlasovacieho preukazu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie hlasovacieho preukazu a informáciu na ktoré kolo volieb chete hlasovací preukaz

OZNÁMENIE na preberanie oznámení o delegovaní člena do OkVK

 Kandidáti na prezidenta SR   http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

zimná údržba miestnych komunikácii

Typ: ostatné
Vážení občania

v našej obci sa od 30.11.2017 vykonáva zimná údržba miestnych komunikácií, čím sa rozumie odhŕňanie snehu v uliciach obce, aby bola zabezpečená zjazdnosť miestnych komunikácií. Žiadame Vás preto, aby ste v čase zimnej údržby so svojimi motorovými vozidlami neparkovali na ceste, prípadne na chodníkoch, aby nedošlo k škodám na majetku. Parkovaním týchto vozidiel sa vytvárajú prekážky pri zimnej údržbe ciest a tiež prekážky pri likvidácii odpadu a v neposlednej miere aj chodcom.


Vytvorené: 1. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 12. 2017 10:51
Autor: Monika Zošiaková