Obsah

Zápis do 1. triedy ZŠ Jána Drdoša Vígľaš

Typ: ostatné
Slávnostný zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

ZÁPIS ŽIAKOV do 1. ročníka základnej školy
Riaditeľstvo Základnej školy Jána Drdoša Vígľaš oznamuje rodičom a budúcim prvákom, že zápis do
1. ročníka základnej školy pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 6. apríla 2020 t.j.(pondelok)
a 7. apríla 2020 (utorok) v čase od 14.00 do 18.00 hod. v Základnej škole Jána Drdoša Vígľaš, ktorej zriaďovateľom je Obec Vígľaš.
Žiadame rodičov, aby pri zápise dieťaťa do 1. ročníka základnej školy predložili:
- rodný list zapisovaného dieťaťa a jeho preukaz poistenca,
- občiansky preukaz zákonného zástupcu zapisovaného dieťaťa,
- doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa, ak je dieťa zdravotne znevýhodnené.
Pri zápise je potrebné uhradiť sumu 20 EUR na zakúpenie základného balíčka učebných pomôcok pre prváčika.
V prípade, že rodič chce požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden rok, je potrebné:
1. Zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v príslušnej základnej škole.
2. Predložiť riaditeľke školy odporučenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (certifikovaného školského zariadenia) na odklad povinnej školskej dochádzky z dôvodu, že dieťa nedosiahlo školskú zrelosť.
3. Predložiť riaditeľke školy odporučenie detského lekára na odklad povinnej školskej dochádzky pre dieťa.
4. Predložiť riaditeľke školy písomnú žiadosť na odklad povinnej školskej dochádzky pre dieťa o1 rok, ktorá bude podpísaná obidvoma rodičmi/zákonnými zástupcami dieťaťa.
Na zápis príďte s dieťaťom, prineste jeho rodný list, preukaz poistenca a svoj občiansky preukaz.

 


Príloha

Vytvorené: 10. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2020 09:39
Autor: Monika Zošiaková