Obsah

Zápis do 1. ročníka ZŠ Vígľaš

Typ: ostatné
oznam

Vážení rodičia predškolákov,  

oznamujeme Vám, že na webovej stránke našej školy (v sekcii o škole, v časti dokumenty https://zsviglas.edupage.org/register/) máte k dispozícii elektronickú prihlášku k zápisu dieťaťa do 1. ročníka. Prosíme všetkých zákonných zástupcov predškolákov o vyplnenie elektronickej prihlášky a následne nám ju v deň zápisu podpíšete.   

Dňa 15. apríla 2021 prebehne fyzické podpisovanie prihlášok obidvomi rodičmi v čase od 8:00 do 16:00 hod., v riaditeľni Základnej školy Jána Drdoša vo Vígľaši, za dodržania prísnych hygienických opatrení,  BEZ  PRÍTOMNOSTI  DIEŤAŤA.  

Na zápis je potrebné priniesť:   

  • občiansky preukaz rodiča,  
  • rodný list dieťaťa, 
  • 20 € na základné pomôcky žiaka 1. ročníka. 

Zákonný zástupca je povinný zapísať do 1. ročníka každé dieťa, ktoré do 31.8.2021 dovŕši 6 rokov. V prípade školskej nezrelosti dieťaťa môže riaditeľ MŠ (materskej školy) rozhodnúť o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe doloženia potrebných potvrdení.  

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 

 
 
 

Prílohy

Vytvorené: 17. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 17. 3. 2021 11:42
Autor: Monika Zošiaková