Obsah

Zápis detí do MŠ Vígľaš

Typ: ostatné
ZMENA V ZÁPISE DETÍ  do Materskej školy Zvolenská 130/6, Vígľaš.

ZÁPIS DETÍ na školský rok 2020/21 podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 26.marca 2020, z dôvodu mimoriadnej situácie vyvolanej ochorením Covid – 19, sa koná v mesiaci máj.

 

  • Termín zápisu je 18. a 19. mája 2020 od 08. – 18. hod., kedy zákonný zástupca dieťaťa prinesie vypísanú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú nájdete na stránke Obce Vígľaš.
  • Podávanie žiadostí sa organizuje bez osobnej prítomnosti detí v priestoroch materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení.
  • Žiadosť je možné podať po telefonickom dohovore aj kedykoľvek do konca mája 2020.
  • Pri podaní žiadosti bez potvrdenia od lekára je nutné dodatočne ho priložiť, t.j. do konca mája 2020 (do vydania rozhodnutia o prijatí).
  • Po nepredložení potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, bude prijaté len na adaptačný pobyt, neskôr bude vydané rozhodnutie o prijatí na celodenný pobyt dieťaťa v materskej škole.

 

Kontakt:     0911 275 144

                     e-mail: msviglas@gmail.com

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte kedykoľvek.


Vytvorené: 7. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 4. 2020 10:41
Autor: Monika Zošiaková