Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania  na sobotu 16. marca 2019  od 7:00 do 22:00 hod.
povinne-zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-1632019/

- adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  v obci Vígľaš sú zriadené dve okrskové volebné komisie

- adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby prezidenta SR 

Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš

emailová adresa:    sekretariat@viglas.net 

Povinné údaje pre vystavenie hlasovacieho preukazu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie hlasovacieho preukazu a informáciu na ktoré kolo volieb chete hlasovací preukaz

OZNÁMENIE na preberanie oznámení o delegovaní člena do OkVK

 Kandidáti na prezidenta SR   http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

Výsledky komunálnych volieb 10.11.2018

Typ: ostatné
Vážení občania,
         
oznamujeme Vám výsledky komunálnych volieb  v obci Vígľaš konaných dňa 10.11.2018     
  okrsok č. 1 okrsok č. 2 okrsok č. 3 spolu
Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov             728             271              303         1 302    
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní             489             193              230            912    
Počet platných odovzdaných hlasov             486             190              226            902    
Účasť voličov v %            67%         71%          76%      70%
         
Titul, Meno, priezvisko                                                                                     kandidáta na starostu obce Vígľaš okrsok č. 1 okrsok č. 2 okrsok č. 3 spolu za obec
počet hlasov počet hlasov počet hlasov
Ing. Róbert Záchenský 391 116 156 663
Bc. Lucia Jágerská 85 65 70 220
Pavel Jamrich 10 9 0 19
         
Titul, Meno, priezvisko                                                                                     kandidáta na poslanca obecného zastupiteľstva v obci Vígľaš počet hlasov      
okrsok č. 1  - volia sa 5 poslanci        
Ing.  Jozef Melicher 257      
Radoslav Gímeš 237      
Peter Žiak 211      
Ing. Milan Šlobár 197      
Ján Matušov 192      
Ing. Mariana Mojšová 148      
Bc. Lucia Jágerská 134      
Stanislav Fábry 119      
Ing. Ľuboš Virguľa 119      
Marián Luksaj 111      
Zuzana Spodniaková 99      
         
okrsok č. 2  - volia sa 2 poslanci        
Milan Cerovský 114      
Vladimíra Melechová 94      
Gabriela Halajová 79      
Ing. Anton Kamenský 51      
Pavel Jamrich 25      
         
okrsok č. 3 - volia sa 2 poslanci        
Ing. Anna Šimková 126      
Ing. Miroslav Oťapka 109      
Marián Lupták 101      
Helena Strelcová 98      
         
Kandidáti, ktorí boli zvolení.        
         

 

Výsledky komunálnych volieb v obci i Vígľaš 10.11.2018


Príloha

Vytvorené: 11. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 14. 11. 2018 15:18
Autor: Monika Zošiaková