Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania  na sobotu 16. marca 2019  od 7:00 do 22:00 hod.
povinne-zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-1632019/

- adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  v obci Vígľaš sú zriadené dve okrskové volebné komisie

- adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby prezidenta SR 

Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš

emailová adresa:    sekretariat@viglas.net 

Povinné údaje pre vystavenie hlasovacieho preukazu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie hlasovacieho preukazu a informáciu na ktoré kolo volieb chete hlasovací preukaz

OZNÁMENIE na preberanie oznámení o delegovaní člena do OkVK

 Kandidáti na prezidenta SR   http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

Výmena a výkup starého papiera 8.2.2019

Typ: ostatné
Vážení občania,

oznamujeme Vám, že dňa 08.02. 2019- t. j. v piatok  sa v našej obci Vígľaš uskutoční výmena a výkup starého papiera spoločnosťou VV Poniky,
tel. kontakt 0911 022 225  nasledovne :

na Dolinkách                                                             od 16:50 do 17:00 hod.

pri Základnej škole Vígľaš                                     od 17:05 do 17:20 hod.

na ul. Malinovského pri autob. zastávke          od 17:30 do 17:40 hod. 

pri Obecnom úrade                                                 od 17:50 do 18:05 hod.

na  ul. Železničnej                                                    od 18:10 do 18:30 hod.

pripomíname občanom, že vyseparovaný papier musí byť zviazaný v balíku, nevykupujú sa žiadne kartóny, vrecia ani tašky.

Za výmenu papiera môžete dostať toaletný papier, servítky, papierové utierky alebo vreckovky. 


Vytvorené: 4. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 2. 2019 13:11
Autor: Monika Zošiaková