Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania  na sobotu 16. marca 2019  od 7:00 do 22:00 hod.
povinne-zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-1632019/

- adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  v obci Vígľaš sú zriadené dve okrskové volebné komisie

- adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby prezidenta SR 

Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš

emailová adresa:    sekretariat@viglas.net 

Povinné údaje pre vystavenie hlasovacieho preukazu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie hlasovacieho preukazu a informáciu na ktoré kolo volieb chete hlasovací preukaz

OZNÁMENIE na preberanie oznámení o delegovaní člena do OkVK

 Kandidáti na prezidenta SR   http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Typ: ostatné
oznam

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania 
na sobotu 16. marca 2019  od 7:00 do 22:00 hod.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určuje deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30.marca 2019.

   Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR: http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

    Počet obyvateľov obce oprávnených voliť  ku dňu vyhlásenia volieb: 1302.
    Počet obyvateľov obce k 23.1.2019 je 1576.

vyhlásenie volieb prezidenta
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 


Vytvorené: 23. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 1. 2019 16:33
Autor: Monika Zošiaková