Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania  na sobotu 16. marca 2019  od 7:00 do 22:00 hod.
povinne-zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-1632019/

- adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  v obci Vígľaš sú zriadené dve okrskové volebné komisie

- adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby prezidenta SR 

Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš

emailová adresa:    sekretariat@viglas.net 

Povinné údaje pre vystavenie hlasovacieho preukazu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie hlasovacieho preukazu a informáciu na ktoré kolo volieb chete hlasovací preukaz

OZNÁMENIE na preberanie oznámení o delegovaní člena do OkVK

 Kandidáti na prezidenta SR   http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

Registrácia chovu ošipanych povinnosť od 1.1.2019

Typ: ostatné
oznam pre chovateľov

Vyplnenú Registráciu chovu s jednou ošipanou na domácu spotrebu je nutné zaslať poštou na adresu: 


CEHZ (Centrálna evidencia hospodárskych zvierat)
Rosinská 12
010 08  Žilina

vzor tlačív nájdete aj na : https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat/

 

Domácu zabíjačku je potrebné hlásiť na príslušnú RVPS  Zvolen aspoň jeden pracovný deň t.j. 24 hodín vopred:

- telefonicky  na čísle: 045/ 520 39 99

-  osobne: RPVS Zvolen (Regionálna  veterinárna a potravinová správa Zvolen) 
                   
Námestie SNP 50, Zvolen (3.poschodie na sekretariáte) 

podľa § 23 zákona č 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 


Prílohy

Vytvorené: 29. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 2. 2019 07:43
Autor: Monika Zošiaková