Obsah

Prerušená dodávky elektriny 19.9.2019 - miestna časť Kocaň

Typ: ostatné
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne

19.09.2019 od 7:45  hod - do 17:30 hod

bude v našej obci Vígľaš prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre nasledovné odberné miesta  - miestna časť Kocaň  v zmysle priloženého rozpisu.


Príloha

Vytvorené: 9. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 8. 2019 09:45
Autor: Monika Zošiaková