Obsah

Prerušená dodávka elektriny 4.12.2020 - Vígľaš, Pstruša - časť Dolinky

Typ: ostatné
oznam

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne

4.12.2020 od 7:45  hod - do 13:30 hod

bude v našej obci Vígľaš prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta:  Vígľaš, Pstruša - miestna časť Dolinky v zmysle priloženého rozpisu Prerušená SSE 4.12.2020 - Pstruša - Dolinky


Príloha

Vytvorené: 9. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 11. 2020 15:04
Autor: Monika Zošiaková