Obsah

Prerušená dodávka elektriny 2.12.2020

Typ: ostatné
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne

2.12.2020 od 8:00  hod - do 13:00 hod

bude v našej obci Vígľaš prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta na uliciach: Kaplnská, Lesnícka, Partizánska, Riečna, SNP, Železničná a Zvolenská od Jednoty smerom na Zvolen v zmysle priloženého rozpisu

 


Príloha

Vytvorené: 4. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 11. 2020 15:01
Autor: Monika Zošiaková