Obsah

Prerušená dodávka elektriny 21.1.2021 - len miestna časť za školou

Typ: ostatné
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne

21.1.2021 od 9:30  hod - do 15:30 hod

bude v našej obci Vígľaš prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta - miestna časť za školou  v zmysle priloženého rozpisu.

 


Príloha

Vytvorené: 29. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 12. 2020 11:38
Autor: Monika Zošiaková