Obsah

Prerušená dodávka elektriny 21.11.2019 - miestna časť Kocaň

Typ: ostatné
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne

21.11.2019 od 8:00  hod - do 16:30 hod

bude v našej obci Vígľaš prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre nasledovné odberné miesta  - miestna časť Kocaň  v zmysle priloženého rozpisu.


Príloha

Vytvorené: 6. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 11. 2019 13:52
Autor: Monika Zošiaková