Obsah

Prerušená dodávka elektriny 16.12.2020 - ulice Malinovského, Poľná, Zvolenská

Typ: ostatné
oznam

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne

16.12.2020 od 8:00  hod - do 13:30 hod

bude v našej obci Vígľaš prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta:  Vígľaš ulice Malinovského, Poľná a Zvolenská od obecného úradu po poštu v zmysle priloženého rozpisu Prerušená SSE 16.12.2020


Príloha

Vytvorené: 19. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 11. 2020 13:15
Autor: Monika Zošiaková