Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania 
na sobotu 16. marca 2019  I. kolo a 30.marca 2019 II. kolo od 7:00 do 22:00 hod.
povinne-zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-1632019/

 Kandidáti na prezidenta SR   http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

Vážení občania z technických príčin bude volebná miestnosť pre voľby prezidenta SR konaných v dňoch 
 I. kolo 16.3.2019 a II. kolo 30.03.2019  pre okrsok č. 1 pripravená volebná miestnosť v zasadačke obecného úradu vo Vígľaši, Zvolenská 1, nakoľko v zasadačke Kultúrneho domu ordinuje MUDr. Krinovičová za pochopenie ďakujeme.

Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019

povinne-zverejnovanie/volby/volby-do-europskeho-parlamentu-2552019/

OZNAM na preberanie delegačných listín

oznam dane

Typ: ostatné
oznamujeme občanom – daňovníkom,

že obec Vígľaš ako správca dane z nehnuteľnosti v termíne od 16.4.2018
                                                                   V Y B E R Á  
v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia obce č.6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady všetky poplatky ako daň z nehnuteľnosti,       daň za psa a poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

 

Poplatky sa vyberajú v hotovosti do pokladne obce resp. platbou na účet obce nasledovne:

pondelok, utorok, piatok     od 7.30 - do 15.30 hod.

streda                                     od 7.30 -do 17.00 hod

štvrtok sa poplatky nevyberajú nakoľko je nestránkovým dňom.

 

Bližšie informácie na telefónnych číslach: 045/53 94 243
                                                                          0903 514 589

Prosíme Vás, kto môžete, zastavte sa osobne na Obecnom úrade prevziať si rozhodnutia o výške týchto poplatkov, z dôvodu úspory finančných prostriedkov na poštovnom.

 


Vytvorené: 3. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2018 08:24
Autor: Monika Zošiaková