Obsah

oznam dane

Typ: ostatné
oznamujeme občanom – daňovníkom,

že obec Vígľaš ako správca dane z nehnuteľnosti v termíne od 16.4.2018
                                                                   V Y B E R Á  
v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia obce č.6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady všetky poplatky ako daň z nehnuteľnosti,       daň za psa a poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

 

Poplatky sa vyberajú v hotovosti do pokladne obce resp. platbou na účet obce nasledovne:

pondelok, utorok, piatok     od 7.30 - do 15.30 hod.

streda                                     od 7.30 -do 17.00 hod

štvrtok sa poplatky nevyberajú nakoľko je nestránkovým dňom.

 

Bližšie informácie na telefónnych číslach: 045/53 94 243
                                                                          0903 514 589

Prosíme Vás, kto môžete, zastavte sa osobne na Obecnom úrade prevziať si rozhodnutia o výške týchto poplatkov, z dôvodu úspory finančných prostriedkov na poštovnom.

 


Vytvorené: 3. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2018 08:24
Autor: Monika Zošiaková