Obsah

Správy

prerušená dodávka vody 22.11.2017

STVAK Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť celý text

ostatné | 20. 11. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

MUDr. Krinovičová zatvorená ambulancia od 8.11. do 22.11.2017

MUDr. Krinovičová zatvorená ambulancia od 8.11. do 22.11.2017 celý text

ostatné | 8. 11. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Výsledky volieb

Výsledky volieb celý text

ostatné | 5. 11. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Odstávka SSE 23.11.2017

prerušená dodávka elektriny celý text

ostatné | 25. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

rozpis trasy mlieka + zmena ceny od 02.10.2017

rozpis trasy mlieka od 23.1.2017 celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Notár so sídlom v Detve

Mgr. Peter Michalička, notár so sídlom v Detve oznamuje, že dňa 26. septembra 2017 otvorí Notársky úrad v Detve, na adrese ul. Obrancov mieru 15A, 1. poschodie vchod je z bočnej strany. celý text

ostatné | 25. 9. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Mini DCOM

prínosy projektu Mini DCOM celý text

ostatné | 22. 9. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

DTnet Detva - optický internet a televízia

DTnet Detva - optický internet a televízia celý text

ostatné | 7. 6. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

ako správne separovať

Vážení občania v dňoch 23.až 27.1.2017 sa do domácnosti v našej obci roznášali vrecia na triedený zber. Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek dodržiavali farby vriec nasledovne:
žlté = plasty
zelené= sklo
červené = kovy
zviazané balíky = papier

Pracovníci zberu jednotlivých druhov odpadu sa pri zbere riadia farbou vriec a teda nesprávne uložený odpad Vám nebude vyvezený. celý text

ostatné | 23. 1. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

rozpis trasy mlieka od 23.1.2017

Zmena rozpisu trasy mlieka v Obci Vígľaš od 23.1.2017.
v PONDELOK 15:00 - 16:00 hod
vo ŠTVRTOK 13:55 - 15:10 hod celý text

ostatné | 20. 1. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

zimná údržba miestnych komunikácií v obci

Vážení občania v našej obci sa vykonáva zimná údržba miestnych komunikácií, čím sa rozumie odhŕňanie snehu v uliciach obce, aby bola zabezpečená zjazdnosť miestnych komunikácií. Žiadame Vás, aby v čase zimnej údržby ste so svojimi motorovými vozidlami neparkovali na ceste, prípadne na chodníkoch, aby nedošlo k škodám na majetku. Parkovaním týchto vozidiel sa vytvárajú prekážky pri zimnej údržbe ciest a tiež prekážky pri likvidácii odpadu a v neposlednej miere aj chodcom. celý text

ostatné | 12. 1. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

odchody a príchody vlakov od 11.12.2016 do 9.12.2017

Železnice SR - odchody a príchody vlakov od 11.12.2016 do 9.12.2017 celý text

ostatné | 7. 12. 2016 | Autor: Monika Zošiaková

Zmena úradných hodín od 01.05.2015

Oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 01.05.2015 nastala zmena úradných hodín Obecného úradu Vígľaš. celý text

ostatné | 8. 5. 2015 | Autor: