Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania 
na sobotu 16. marca 2019  I. kolo a 30.marca 2019 II. kolo od 7:00 do 22:00 hod.
povinne-zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-1632019/

 Kandidáti na prezidenta SR   http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

Vážení občania z technických príčin bude volebná miestnosť pre voľby prezidenta SR konaných v dňoch 
 I. kolo 16.3.2019 a II. kolo 30.03.2019  pre okrsok č. 1 pripravená volebná miestnosť v zasadačke obecného úradu vo Vígľaši, Zvolenská 1, nakoľko v zasadačke Kultúrneho domu ordinuje MUDr. Krinovičová za pochopenie ďakujeme.

Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019

povinne-zverejnovanie/volby/volby-do-europskeho-parlamentu-2552019/

OZNAM na preberanie delegačných listín

OCHRANA A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI OBČANOV V OBCI VÍGĽAŠ

Typ: ostatné
kamerový systém

logo
Poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017

názov projektu: „ ZVÝŠENIE OCHRANY A BEZPEČNOSTI  V OBCI VÍGĽAŠ“  

Zrealizovala: Obec Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš
Termín realizácie: 05/2017 - 12/2017
Celkové náklady projektu s DPH:  14.978,77 €
Dotácia z Ministerstva vnútra SR: 10.000,00
Vlastné prostriedky obce: 4.978,77 €

Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality. Účelom tohto projektu je zavedenie kamerového systému v obci s cieľom zabezpečenia ochrany majetku obce a občanov, ich zdravia a bezpečnosti, zabezpečenia prevencie do budúcna.
Predmetom bolo obstaranie a inštalácia 9 ks kamier na vybrané miesta, zo zaškolením obsluhy monitorovacieho systému.

info

 


Príloha

Vytvorené: 11. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 15. 1. 2018 13:09
Autor: Monika Zošiaková