Obsah

Obnovenie školského vyučovania od 01.06.2020

Typ: ostatné
oznam pre rodičov a žiakov ZŠ a MŠ Vígľaš

Starosta obce Vígľaš Ing. Róbert Záchenský v súlade s ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 a na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č: 2020/12033:1-A2110 s účinnosťou

od 1. júna 2020  obnovuje školské vyučovanie

  •  v Materskej škole, Zvolenská 130/6 962 02  Vígľaš 
  •  v Základnej škole  Jána Drdoša vo Vígľaši, Vígľaš 436, 962 02  Vígľaš, na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka,

 

Potrebné prehlásenia a pokyny nájdete v prílohách.

Potrebné prehlásenia a pokyny pre ZŠ nájdete na web stránke Základnej školy J.Drdoša
 https://zsviglas.edupage.org/a/dokumenty-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L2Fib3V0JnN1YnBhZ2U9OQ%3D%3D


Prílohy

Vytvorené: 27. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 5. 2020 09:07
Autor: Monika Zošiaková