Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania 
na sobotu 16. marca 2019  I. kolo a 30.marca 2019 II. kolo od 7:00 do 22:00 hod.
povinne-zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-1632019/

 Kandidáti na prezidenta SR   http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

Vážení občania z technických príčin bude volebná miestnosť pre voľby prezidenta SR konaných v dňoch 
 I. kolo 16.3.2019 a II. kolo 30.03.2019  pre okrsok č. 1 pripravená volebná miestnosť v zasadačke obecného úradu vo Vígľaši, Zvolenská 1, nakoľko v zasadačke Kultúrneho domu ordinuje MUDr. Krinovičová za pochopenie ďakujeme.

Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019

povinne-zverejnovanie/volby/volby-do-europskeho-parlamentu-2552019/

OZNAM na preberanie delegačných listín

Množstvový zber pre podnikateľské subjekty

Typ: ostatné
Oznam pre podnikateľské subjekty pôsobiace v obci Vígľaš

Obec Vígľaš v zmysle schváleného VZN č. 1/2018 od 1.1. 2019 zaviedla množstvový zber komunálneho odpadu oslovujeme Vás ako poplatníka s možnosťou prihlásenia sa do množstvového zberu.

V prípade, že máte záujem o zapojenie do množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu, musíte o tento spôsob zberu požiadať do 31.1.2019.
V opačnom prípade bude poplatok vyrubený podľa priemerného počtu zamestnancov.

 

Žiadame Vás o vyplnenie priloženej žiadosti a následné zaslanie na adresu:
Obec Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš, prípadne na emailovú adresu : sekretariat@viglas.net


Prílohy

Vytvorené: 9. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2019 14:13
Autor: Monika Zošiaková