Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania 
na sobotu 16. marca 2019  I. kolo a 30.marca 2019 II. kolo od 7:00 do 22:00 hod.
povinne-zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-1632019/

 Kandidáti na prezidenta SR   http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

Vážení občania z technických príčin bude volebná miestnosť pre voľby prezidenta SR konaných v dňoch 
 I. kolo 16.3.2019 a II. kolo 30.03.2019  pre okrsok č. 1 pripravená volebná miestnosť v zasadačke obecného úradu vo Vígľaši, Zvolenská 1, nakoľko v zasadačke Kultúrneho domu ordinuje MUDr. Krinovičová za pochopenie ďakujeme.

Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019

povinne-zverejnovanie/volby/volby-do-europskeho-parlamentu-2552019/

Mini DCOM

Typ: ostatné
prínosy projektu Mini DCOM

Hlavným prínosom projektu Mini Dátové centrum obcí a miest (Mini DCOM) bude elektronizácia služieb poskytovaných samosprávou. Pre verejnosť, občanov, to znamená ľahšiu dostupnosť a rýchlejšie vybavenie agendy a služieb, ktoré poskytuje a zabezpečuje verejná správa.

Od 1. novembra 2016 majú obce povinnosť poskytovať svoje služby aj elektronicky. Ukladá im to zákon o eGovernmente č. 305/2013 Z. z.. Projekt miniDCOM+ nám pomáha splniť zákonnú povinnosť v stanovenom termíne a bez finančných investícií. Projekt miniDCOM+ vznikol pod záštitou ZMOS s podporou Ministerstva financií SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Odborným garantom a realizátorom miniDCOM+ je inštitúcia DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska), spoluriadená samosprávou. DEUS prevádzkuje Informačný systém a cloudové prostredie určené výlučne pre potreby slovenskej samosprávy. Riešenie miniDCOM+ spĺňa tiež bezpečnostné požiadavky vydané Úradom na ochranu osobných údajov SR. S projektom miniDCOM+ získate: Splnenie zákonnej povinnosti poskytovať služby samosprávy občanom od 1. novembra 2016 aj elektronicky Súčinnosť pri vybavení elektronickej pečate, Zriadenie elektronickej schránky na ÚPVS Registráciu všetkých elektronických služieb na ÚPVS a sprístupnenie služieb pre verejnosť Odborné a metodické konzultácie. Zapojením sa do miniDCOM+ má obec  k dispozícii všetky služby miniDCOM+ bezplatne. Všetky obce a mestá, ktoré sa zapoja do projektu miniDCOM+ v budúcnosti získajú možnosť plnohodnotne sa zapojiť do projektu DCOM.  Vláda Slovenskej republiky podporovala riešenia, aby bola samospráva pripravená na túto povinnosť. Naši občania očakávajú modernú a efektívnu komunikáciu so svojimi úradmi.“ 

 


Vytvorené: 25. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2017 11:33
Autor: Monika Zošiaková