Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania 
na sobotu 16. marca 2019  I. kolo a 30.marca 2019 II. kolo od 7:00 do 22:00 hod.
povinne-zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-1632019/

 Kandidáti na prezidenta SR   http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

Vážení občania z technických príčin bude volebná miestnosť pre voľby prezidenta SR konaných v dňoch 
 I. kolo 16.3.2019 a II. kolo 30.03.2019  pre okrsok č. 1 pripravená volebná miestnosť v zasadačke obecného úradu vo Vígľaši, Zvolenská 1, nakoľko v zasadačke Kultúrneho domu ordinuje MUDr. Krinovičová za pochopenie ďakujeme.

Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019

povinne-zverejnovanie/volby/volby-do-europskeho-parlamentu-2552019/

OZNAM na preberanie delegačných listín

Materská škola Vígľaš- Informácia

Typ: ostatné
Vážení občania, rodičia,

Dovoľte mi Vás informovať, že v  rámci objektu materskej školy prebiehajú práce financované z dvoch samostatných projektov:

1.)

Názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš

Kód PZ/žiadosti o NFP: NFP302021I108

Číslo zmluvy: IROP-Z-302021I108-221-10

financované z Integrovaného regionálneho operačného programu predmetom sú stavebné práce na budove, vybavenie kuchyne, vybavenie interiéru a vybudovanie vonkajšieho ihriska.

 

Dodávateľom stavebných prác je:

L&Z Čech s.r.o.,

Balkán 53, 960 95 Zvolen,

IČO: 36025500

Termín začatia prác: 07/2018

Termín ukončenia prác: 06/2019

 

2.)

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky Zvolenská 130/6, Vígľaš

Kód PZ/žiadosti o NFP: NFP310040G344

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G344

financované z Operačného programu kvalita životného prostredia predmetom sú stavebné práce na výmene oknových a dverových otvorov, zateplenie strechy, zateplenie celého objektu, zmena vykurovacieho systému a osvetlenia.

 

Dodávateľom stavebných prác je:

KOLEK, s.r.o.,

Mikušovská cesta č.5319,  984 01  Lučenec,

IČO: 36001465

Termín začatia prác: 11/2018

Termín ukončenia prác: 05/2019

 

Ďakujeme Vám za trpezlivosť, robíme to pre nás, pre našich najmenších

 

                                                                                                                 Róbert Záchenský, starosta obce


Vytvorené: 19. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 1. 2019 16:20
Autor: Monika Zošiaková