Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania 
na sobotu 16. marca 2019  I. kolo a 30.marca 2019 II. kolo od 7:00 do 22:00 hod.
povinne-zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-1632019/

 Kandidáti na prezidenta SR   http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

Vážení občania z technických príčin bude volebná miestnosť pre voľby prezidenta SR konaných v dňoch 
 I. kolo 16.3.2019 a II. kolo 30.03.2019  pre okrsok č. 1 pripravená volebná miestnosť v zasadačke obecného úradu vo Vígľaši, Zvolenská 1, nakoľko v zasadačke Kultúrneho domu ordinuje MUDr. Krinovičová za pochopenie ďakujeme.

Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019

povinne-zverejnovanie/volby/volby-do-europskeho-parlamentu-2552019/

OZNAM na preberanie delegačných listín

komunálne voľby 10.11.2018

Typ: ostatné
Vážení občania
Predseda  NR SR vyhlásil na deň 10. novembra 2018 voľby do orgánov samosprávy obcí.

Chceme Vám pripomenúť, že v obci Vígľaš sú vytvorené 3 volebné okrsky a to:

okrsok č. 1 v zasadačke kultúrneho domu vo Vígľaši

okrsok č. 2 v zasadačke Šľachtiteľskej stanice Pstruša

okrsok č. 3 v triede v budove na druhom stupni Základnej školy J. Drdoša vo Vígľaši

Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 hodiny.

 

V okrsku č. 1 volia voliči bývajúci v starej časti Vígľaša t.j ulica Zvolenská, Podhorská, Zámocká, Pod Baštou, Lesnícka, Železničná, Riečna, Partizánska, Slovenského národného povstania, Káplnská, Malinovského, Poľná a  časti Hájniková, a  Malý Sliač

V okrsku č. 2 – Pstruša volia  bývajúci na Pstruši, Dolinkách, Podrohy, Kocaň

V okrsku č.3 volia voliči bývajúci za školou

Voliči sú povinní vo volebnej miestnosti svoju totožnosť preukázať predložením občianskeho preukazuProsíme občanov, aby si zo sebou doniesli aj okuliare nakoľko sa voliči musia podpisovať do zoznamu voličov.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti  zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú  volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.


 


Vytvorené: 6. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 11. 2018 14:27
Autor: Monika Zošiaková