Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 
sa budú konať na sobotu 29. februára 2020 v čase od 07.00 h do 22.00 h

 Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-nrsr
 Vyhlásenie volieb                                Informácie pre voliča
Oznamujeme Vám, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre obec Vígľaš je: sekretariat@viglas.net a poštová adresa je: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš
Zodpovedná osoba za organizačnú a technickú prípravu volieb  a ich vykonanie je zamestnankyňa obecného úradu Vígľaš ----Monika Zošiaková, 045/53 94 243

Bližšie informovanie: povinne-zverejnovanie/volby/volby-nr-sr-2922020/

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Jarné prázdniny v ZŠ Vígľaš


ostatné | 20. 2. 2020 | Autor: Monika Zošiaková

upravené hodiny pošty dňa 21.2.2020

Vážení občania, celý text

ostatné | 20. 2. 2020 | Autor: Monika Zošiaková

Prerušená dodávka elektriny 11.2. a 12.2.2020 len v časti za školou

Vážení občania, celý text

ostatné | 11. 2. 2020 | Autor: Monika Zošiaková

Odovzdávanie KOMPOSTÉROV

Vážení občania, celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Monika Zošiaková

Informácia ohľadom autobusových spojov od 27.01.2020

????DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA ❗ celý text

ostatné | 26. 1. 2020 | Autor: Monika Zošiaková

zmena vývozu papiera v obci Vígľaš od 01.01.2020

Vážení občania, celý text

ostatné | 21. 1. 2020 | Autor: Monika Zošiaková

Oznamovacia povinnosť do 31.1.2020

Vážení občania, prosíme Vás o oznámenie nasledovných zmien do 31.1.2020, ktoré sú podkladom pre výpočet dane a poplatku za vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Monika Zošiaková

Harmonogram vývozu rok 2020

Harmonogram vývozu TKOv roku 2020 celý text

ostatné | 3. 1. 2020 | Autor: Monika Zošiaková

Odchody vlakov od 15.12.2019 do 12.12.2020

stanica ŽSR - Vígľaš a Vígľaš,Pstruša celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Prevádzková doba Integrovanej školskej knižnice od 1.12.2019

Zmena prevádzkovej doby Integrovanej školskej knižnice
Na základe využívania knižnice žiakmi počas mesačnej prevádzky a požiadavky vedúcej školskej knižnice Vás žiadame o zmenu prevádzkovej doby od 1.12.2019 nasledovne:
Utorok a štvrtok 12:30 – 14:30 prestávka 16:00 – 18:00 hod.
celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Zápis detí do MŠ Vígľaš

Obec Vígľaš oznamuje zákonným zástupcom detí v predškolskom veku, že sú voľné miesta v Materskej škole Zvolenská 130/6, Vígľaš.
Kontakt MŠ Vígľaš: 0911 175 144. celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Voľby do NR SR 29.2.2020


ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Rekonštrukcia MŠ Vígľaš

Prehľad realizovaných projektov v Materskej škole Vígľaš. celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

predajňa JPZ Vígľaš opätovne otvorená

Vážení občania, celý text

ostatné | 4. 10. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Výsledky volieb do EP z 25.5.2019

Výsledky volieb celý text

ostatné | 26. 5. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Info - Kompostéry

info - kompostéry celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Informácia pre verejnosť - ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019


ostatné | 7. 3. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Registrácia chovu ošipanych povinnosť od 1.1.2019

oznam pre chovateľov celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Množstvový zber pre podnikateľské subjekty

Oznam pre podnikateľské subjekty pôsobiace v obci Vígľaš celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Odchody a príchody vlakov od 9.12.2018 do 14.12.2019

Železnice SR - odchody a príchody vlakov od 9.12.20018 do 14.12.2019


celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Usmernenie - registrácia chovov ošípaných

Vážení občania, v prílohe Vám zverejňujeme usmernenie o registrácii chovov ošípaných. celý text

ostatné | 23. 11. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Materská škola Vígľaš- Informácia

Vážení občania, rodičia, celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Zmena telefónneho čísla MUDr. Holčíková

Vážení občania, celý text

ostatné | 30. 7. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

OCHRANA A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI OBČANOV V OBCI VÍGĽAŠ

kamerový systém celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Separovaný zber január 2018

Vážení občania celý text

ostatné | 4. 1. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Triedený zber

Pozor zmena! celý text

ostatné | 2. 1. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

zimná údržba miestnych komunikácii

Vážení občania celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Odchody a príchody vlakov od 10.12.2017 do 8.12.2018

Železnice SR - odchody a príchody vlakov od 10.12.2017 do 8.12.2018 celý text

ostatné | 28. 11. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Výsledky volieb

Výsledky volieb celý text

ostatné | 5. 11. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

rozpis trasy mlieka + zmena ceny od 02.10.2017

rozpis trasy mlieka od 23.1.2017 celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor: Monika Zošiaková
prvá prechádzajúci
z 2
posledná